fbpx

Miljø og CSR

Hos RENT mener vi, det er vigtigt, at vi som virksomhed tager ansvar både for samfundet og miljøet. Derfor har vi udset os tre af FNs verdensmål, som vi arbejder aktivt med i vores hverdag.

Disse mål er:

Nummer 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Nummer 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Nummer 13 – Klimaindsatsen

Formålet med vores CSR- og miljøpolitik er:

– At sikre at virksomhedens medarbejdere overholder gældende lovgivning indenfor miljø og arbejder med omtanke for miljøet.

– At sikre at virksomheden i dens forretningsstrategi arbejder mest muligt for at skåne miljøet.

SOCIALT ANSVAR

Vi ønsker at hjælpe flere danskere i job og samarbejder med landets jobcentre for at få flere langtidsledige og fleksjobbere i job. Der skal være fokus på især fleksjobbere, som ofte kan passe ind i specielle rengøringsløsninger.

ORDNEDE FORHOLD FOR ANSATTE

Vi tager hensyn til og forbedrer ansættelsesforhold, personlige aspekter, mangfoldighed, ligestilling og arbejdsmiljø. Derfor har vi blandt andet ansættelsesforhold under overenskomst, personalepolitik og arbejdsmiljøpolitik.

SAMARBEJDE MED FOKUS DANMARK

Vi samarbejder med FOKUS Danmark om et stort forskningsprojekt, der skal sætte fokus på samarbejde mellem jobcentre og rengøringsbranchen. Dette for at belyse branchens mangel på arbejdskraft samt at forbedre mulighederne for at finde de rigtige medarbejdere og beholde dem.

Vi har et øget fokus på at hjælpe i indsatsen for integration og for danskere som gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet.

KEMI

Vi vil overvåge vores forbrug af kemi, og det skal nedsættes med 25 % over de næste tre år. Desuden skal al vores kemi overholde den gældende lovgivning på området samt European Chemical Agency CLP-forordningen.

VANDFORBRUG

Vi vil have øget fokus på at nedbringe vandforbruget i virksomheden markant, mens vi stadig kan levere et tilfredsstillende resultat for vores kunder. Dette kan gøres ved at bruge den nyeste teknologi og god uddannelse af personalet.

SVANEMÆRKE

Det er muligt for alle kunder at vælge svanemærkede midler og på den måde skåne miljøet og vores medarbejdere.

TRANSPORT

Når vi transporterer vores varer, skal vi gøre det med tanke på miljøet og løbende arbejde på at mindske vores miljøpåvirkning. At nedbringe antallet af transporter og dermed mindske kuldioxidudledningen ved for eksempel at udnytte vores vinduespudserbiler som transport, er for os en vigtig problemstilling.

UDDANNELSE

Vi skal informere, uddanne og motivere alle ansatte, så de kan udføre deres arbejde på en miljømæssigt ansvarlig måde. Miljøansvarlighed skal være et naturligt element i det daglige arbejde. Miljølovgivning og myndighedskrav skal udgøre et minimumsniveau for miljøarbejdet, og vi har som mål at overgå kravene. Alle medarbejdere skal undervises i affaldshåndtering, kemidosering og korrekt brug af hjælpemidler for at nedbringe kemi- og vandforbruget.

Arbejdsmiljø

Hos Rent handler begrebet ‘miljø’ både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt det eksterne miljø. Målet med vores arbejdsmiljøpolitik er at alle medarbejdere skal trives i et godt og sundt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

Igennem et målrettet samarbejde skal vi alle sikre, at både kunder og medarbejdere betragter Rent som et sikkert og godt sted at være. Samarbejde er ikke bare noget, vi taler om – det er noget vi aktivt udlever i Rent.

Derfor har vi en række konkrete foranstaltninger, der sikrer, at alle medarbejdere bliver behandlet rimeligt og retfærdigt. Entusiastiske, motiverede og loyale medarbejdere er nemlig forudsætningen for en god arbejdsplads og en sund virksomhed. Fastsatte rammer og løbende dialog sikrer, at vores arbejdsmiljø som minimum svarer til de krav, arbejdsmiljøloven stiller til sikkerhed og trivsel.

Hos Rent betragter vi vores fokus på arbejdsmiljø som en investering, der fremmer arbejdsglæde og stiller os stærkt i konkurrencen om at tiltrække de bedste medarbejdere.